Strona ks. Artura Aleksiejuka

Ja jestem krzewem winnym, a wy latoroślami.
Kto pozostaje we mnie, a Ja w nim, ten przynosi wiele owocu.
Beze Mnie nic nie możecie uczynić.

Ewangelia według św. Jana 15, 5

Krople Bożej miłości, czyli święci i środowisko naturalne

30.09.2017
Krople Bożej miłości, czyli święci i środowisko naturalne

W Tradycji Cerkwi prawosławnej szacunek wobec środowiska naturalnego oraz ochrona życia przed wszelkim uszczerbkiem nierozerwalnie związane są z ascezą, duchową czujnością oraz świętością. Gerontikon (Księga Starców), żywoty świętych oraz pisma ascetyczne doskonale ukazują, jak głębokim szacunkiem święci darzyli dzieło Boże. W sposób prosty, naturalny, nieskażony miłość świętych do Boga ogarnia całe stworzenie.

Święci, dzięki łasce Bożej, odnaleźli ową więź i bliski kontakt ze środowiskiem naturalnym, które były udziałem człowieka zanim utracił on raj. Ponadto zdobyli władzę nad siłami przyrody. Istnieje wiele przykładów świętych, dzięki wstawiennictwu których ludzie zostali ocaleni przed epidemiami, niebezpiecznymi owadami, niesprzyjającymi zmianami pogody. Święci modląc się zsyłali deszcz w miejsca dotknięte suszą, a nawet leczyli dzikie zwierzęta.

W naszych czasach zostaliśmy doświadczeni kryzysem ekologicznym. Cerkiew prawosławna odwołuje się do etosu poszanowania środowiska naturalnego, którego przejawem jest ascetyczny sposób życia świętych. Dlatego ze szczególną radością przyjmujemy oraz błogosławimy niniejszą publikację wydaną przez święty monaster Chrysopigi i życzymy jej, aby odniosła sukces. Od dziesiątek lat działania monasteru są przykładem autentycznej troski się o środowisko naturalne. Książka Krople Bożej miłości jest wyrazem głębokiej świadomości ekologicznej w tej wspólnocie. Chociaż jest ona przeznaczona przede wszystkim dla dzieci, to jednak nie została skierowana wyłącznie do nich. Celem książki jest rozbudzenie i wspieranie miłości, jaką Cerkiew i jego święci darzą dzieło Boże, którym jest środowisko naturalne.

Z całego serca życzymy, aby niniejsza książka, zarówno dla starszych, jak i młodszych, stała się nowym impulsem do odbudowy właściwej relacji ze środowiskiem naturalnym oraz stylu życia, jaki ukazują nam święci naszej Cerkwi.

+ Arcybiskup Krety Ireneusz

 

Frazesem wydaje się oczywiste przecież stwierdzenie mówiące, że dzieci są przyszłością Cerkwi. Frazes ten należy, mimo to, powtarzać przy każdej sposobności, a co jeszcze ważniejsze, robić wszystko, aby był on wcielany w życie. Właśnie z dbałości o jego realizację w praktyce, staraniem ks. Artura Aleksiejuka, Wydawnictwo Warszawskiej Metropolii Prawosławnej wydało książkę pt. „Krople Bożej miłości. Święci i środowisko naturalne”.

Licząca ponad sto stron książka zawiera jedenaście opowieści z życia różnych świętych: trzech świętych młodzieńców i proroka Daniela, wielkomęczennicy Ireny, Gerazyma znad rzeki Jordan, Melangeli, Jana zwanego obcym, Serafina z Sarowa, Kosmy z Etolii, Sylwana z Góry Atos oraz starców: Porfiriusza z Kavsokalivii, Amfilochiusza z Patmos i Paisjusza z Góry Atos. Łącznikiem tych opowieści jest związek tych osób ze środowiskiem naturalnym. Święci ci nie tylko żyją w tym środowisku, ale i nim żyją, traktując wszystko, co ich otacza, jako Boże stworzenie, o które należy troszczyć się nawet bardziej niż o samego siebie. I zwierzęta, i rośliny, i inne elementy przyrody to dla nich bracia i siostry. Dlatego też towarzysząc ich życiu modlitwa obejmuje nie tylko ludzi, ale i przyrodę, przy czym i tę ożywioną i nieożywioną, obejmuje całe stworzenie. Aby się o tym przekonać, wystarczy zacytować tytuły kilku rozdziałów: „Całe stworzenie niechaj sławi Pana”, „Przyroda to mistyczna Ewangelia” czy „Przyjaźń z całym stworzeniem”. Głębokie i skłaniające do przemyśleń opowieści przekazane zostały językiem bardzo prostym i zrozumiałym nawet dla najmłodszych, a przy tym pięknie, kolorowo zilustrowane. Niewątpliwa w tym zasługa położonego na Krecie monasteru Chrysopigi, który jest wydawcą oryginalnej, greckiej wersji książki.

Z pozoru, biorąc pod uwagę choćby format książki, projekt okładki, twardą oprawę i kolorowe rysunki w niej zawarte, publikacja ta wydaje się skierowana wyłączenie do najmłodszych. Nie jest to jednak takie oczywiste. Wiele odkrywczych, choć zarazem prostych, myśli i przesłań, znajdzie w niej i młodzież, i dorośli. Jest to, zatem, publikacja w rzeczy samej skierowana do tzw. szerokiego kręgu odbiorców. Z pewnością każdy, kto kupi prezentowaną książkę, czy to z okazji jakiejś domowej uroczystości, czy dziecku w nagrodę za dobre wyniki w nauce w kończącym się roku szkolnym, nie będzie tego żałował.

 Jarosław Charkiewicz