Strona ks. Artura Aleksiejuka

Bracia! Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas
umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni.

List Św. Pawła do Efezjan (2,4-10)

Publikacje

Kościół prawosławny a problem zapłodnień in vitro
18.01.2010

Kościół prawosławny a problem zapłodnień in vitro

Wyznacznikiem obecnych czasów jest aktywny udział biologii i medycyny w kształtowaniu obrazu świata i współczesnej wizji człowieka. Nauki medyczne należą do grona dyscyplin naukowych charakteryzujących się o największą dynamiką rozwoju. Tym niemniej recepcja uwarunkowań, w jakich ów postęp się dokonuje, a także rezultatów i konsekwencji tego postępu wykazuje wyraźnie zaznaczającą się polaryzację. Z jednej strony ocenia się pozytywnie osiągnięcia medycyny, zaliczając je do współczesnych znaków nadziei i wielkości myśli ludzkiej

22.01.2005

Wokół interdyscyplinarności dyskusji bioetycznych

Bez wątpienia stan zamieszania wokół kwestii etycznych w biomedycynie jest funkcję stosunkowo niedługiego, bo tylko około czterdziestoletniego okresu funkcjonowania akademickiego i publicznego forum dyskusji na temat problematyki etycznej w biologii i medycynie w warunkach postępu naukowo – technicznego. 

Czym jest dzisiaj bioetyka?
22.01.2005 | Kategorie: Inne publikacje

Czym jest dzisiaj bioetyka?

Każda epoka historyczna stawiała przed ludźmi wyzwania, które w mniejszym lub większym stopniu wpływały na ich sposób życia. Śledząc dzieje ludzkości łatwo można dojść do wniosku, że człowiek nigdy nie był do końca przygotowany na nadchodzące zmiany, chociaż nie można powiedzieć, że w ogóle nie ich nie spodziewał.