Ex Libris

Po prostu moja podręczna biblioteczka :)

Święta w Kościele prawosławnym
09.04.2020 | PDF

Święta w Kościele prawosławnym

Święta w Kościele prawosławnym - krótkie opracowanie

Modlitwy codzienne dla prawosławnych dzieci (w jęz. ukraińskim)
08.04.2020 | PDF

Modlitwy codzienne dla prawosławnych dzieci (w jęz. ukraińskim)

Modlitwy codzienne dla prawosławnych dzieci (w jęz. ukraińskim), Drukarnia Synodalna, Warszawa 1937.

Katechizm prawosławny z 1938 roku
07.04.2020 | PDF

Katechizm prawosławny z 1938 roku

Katechizm, Drukarnia Synodalna, Warszawa 1938.

Krople Bożej miłości: Święci i środowisko naturalne
07.04.2020 | PDF

Krople Bożej miłości: Święci i środowisko naturalne

W Tradycji Cerkwi prawosławnej szacunek wobec środowiska naturalnego oraz ochrona życia przed wszelkim uszczerbkiem nierozerwalnie związane są z ascezą, duchową czujnością oraz świętością. Gerontikon (Księga Starców), żywoty świętych oraz pisma ascetyczne doskonale ukazują, jak głębokim szacunkiem święci darzyli dzieło Boże. W sposób prosty, naturalny, nieskażony miłość świętych do Boga ogarnia całe stworzenie.

Modlitwy dla najmłodszych
20.10.2017 | PDF

Modlitwy dla najmłodszych

Książeczka "Modlitwy dla najmłodszych" zawiera teksty najważniejszych modlitw w języku polskim i cerkiewnosłowiańskim w transkrypcji na język polski. Książeczka została wydana w 2015 roku na pamiątkę 90. rocznicy otrzymania autokefalii przez Kościół prawosławny w Polsce (1925) i na pamiątkę dwudziestej rocznicy kanonizacji św. męcz. archimandryty Grzegorza Peradze (1995).

Euchologion (w języku niemieckim)
06.10.2017

Euchologion (w języku niemieckim)

Euchologion (cs. trebnik), przetłumaczony na język niemiecki przez prot. Michaiła F. Rajewskiego  (1811-1884) - kapłana ambasady Imperium Rosyjskiego w Wiedniu w latach 1842-1884.

Modlitewnik (w języku cerkiewnosłowiańskim)
06.10.2017 | PDF

Modlitewnik (w języku cerkiewnosłowiańskim)

Modlitewnik (cs. molitwosłow) w języku cerkiewnosłowiańskim.