Strona ks. Artura Aleksiejuka

Ja jestem krzewem winnym, a wy latoroślami.
Kto pozostaje we mnie, a Ja w nim, ten przynosi wiele owocu.
Beze Mnie nic nie możecie uczynić.

Ewangelia według św. Jana 15, 5

Ex Libris

Po prostu moja podręczna biblioteczka :)

Modlitwy dla najmłodszych
20.10.2017 | PDF

Modlitwy dla najmłodszych

Książeczka "Modlitwy dla najmłodszych" zawiera teksty najważniejszych modlitw w języku polskim i cerkiewnosłowiańskim w transkrypcji na język polski. Książeczka została wydana w 2015 roku na pamiątkę 90. rocznicy otrzymania autokefalii przez Kościół prawosławny w Polsce (1925) i na pamiątkę dwudziestej rocznicy kanonizacji św. męcz. archimandryty Grzegorza Peradze (1995).

Euchologion (w języku niemieckim)
06.10.2017

Euchologion (w języku niemieckim)

Euchologion (cs. trebnik), przetłumaczony na język niemiecki przez prot. Michaiła F. Rajewskiego  (1811-1884) - kapłana ambasady Imperium Rosyjskiego w Wiedniu w latach 1842-1884.

Modlitewnik (w języku cerkiewnosłowiańskim)
06.10.2017 | PDF

Modlitewnik (w języku cerkiewnosłowiańskim)

Modlitewnik (cs. molitwosłow) w języku cerkiewnosłowiańskim.