O mnie


Urodziłem się 28 października 1973 roku w Drohiczynie.
 

Posługa kapłańska
 

Święcenia diakońskie otrzymałem w dniu 3 września, zaś kapłańskie w dniu 8 października 2006 roku z rąk Jego Eminencji Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski w Katedrze metropolitalnej pod wezwaniem świętej równej apostołom Marii Magdaleny w Warszawie.

Od 15 października 2006 roku pełnię posługę w Kaplicy pod wezwaniem świętego męczennika archimandryty Grzegorza (Peradze) w Warszawie.

Nagrody kapłańskie i kościelne: skufia i nabiedrennik (2006), kamiławka (2008), Order św. Marii Magdaleny III stopnia (2010), złoty krzyż (2011), protojerejstwo (2014), palica i krzyż z ozdobami (2016).Rodzina

Z moją małżonką Elżbietą zostaliśmy połączeni w Sakramencie Małżeństwa w dzień Ducha Świętego 12 czerwca 2006 roku.

19 stycznia 2009 roku, w święto Objawienia Pańskiego, urodził się nam syn Borys. Mieszkamy w Ząbkach pod Warszawą.

 


Droga naukowa

Jestem absolwentem Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej o specjalności Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna (1998), Prawosławnego Seminarium Duchownego (2000) i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (2001).

W latach 2002 – 2004 przebywałem na stypendium w Ostkirchliches Institut w Regensburgu.

Od 2004 roku pracuję w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Od 2007 roku jestem wykładowcą teologii moralnej i teologii porównawczej w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie.

W latach 2007 - 2013 prowadziłem zajęcia z teologii moralnej z elementami bioetyki w ramach Podyplomowego Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku.

W czerwcu 2011 roku ukończyłem studia podyplomowe z zakresu Bioetyki i Prawa Medycznego na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W czerwcu 2012 roku obroniłem pracę doktorską pt. "Problematyka pozyskiwania embrionalnych komórek macierzystych w świetle żydowskiej refleksji religijno-prawnej nad statusem ludzkiego zarodka", uzyskując tytuł doktora nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej.

W czerwcu 2015 roku ukończyłem dwuletnie Studium Poradnictwa Psychologicznego (Counselling Study) w Warszawie, zorganizowane przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich.

Od 2014 r. prowadzę wykłady w Akademii Ikony - Studium Ikonograficzne św. Andrzeja Apostoła w Warszawie przy kościele środowisk twórczych na Placu Teatralnym w Warszawie (https://www.akademiaikony.pl/wyklady/wykladowcy/)

W latach 2013-2017 byłem adiunktem na Wydziale Teologicznym ChAT.

Obecnie, od pażdziernika 2017 roku, jestem adiunktem w Katedrze Pedagogiki Religii i Teorii Wychowania na Wydziale Nauk Społecznych ChAT. Na WNS prowadzę wykłady z zakresu historii myśli pedagogicznej, antropologii kulturowej, bioetyki i poradnictwa.

Zainteresowania

  • bioetyka i etyka medyczna
  • antropologia religijna i teologiczna
  • antropologia i aksjologia pedagogiki
  • pedagogika i psychologia religii
  • poradnictwo psychologiczne
  • rosyjska myśl filozoficzna i pedagogiczna XIX-XX wieku

W latach 2007-2011, z błogosławieństwa Jego Eminencji Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski byłem członkiem Komisji Dialogu Teologicznego Polskiej Rady Ekumenicznej. W roku 2022 r. ponownie zostałem członkiem i jendocześnie sekretarzem Komisji. 

Od 2009 roku z błogosławieństwa Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego jestem członkiem Międzynarodowej Ogólnoprawosławnej Komisji Bioetycznej.

Od 2013 roku jestem członkiem Komitetu Naczelnego Światowej Rady Kościołów z ramienia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

W marcu 2014 roku założyłem pierwsze w Polsce Prawosławne Poradnictwo Psychologiczno-Duszpasterskie, które jest kontynuacją istniejącego od 2009 roku internetowego Pogotowia Duszpasterskiego.

W maju 2017 roku zostałem zaliczony w poczet członków zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Bioetycznego przy Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W październiku 2017 roku, z błogosławieństwa Jego Eminencji Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, zostałem członkiem Komisji Ekumenicznej XI Zjazdu Gnieźnieńskiego (21-23. 09. 2018 r.).

Od czerwca 2019 roku jestem członkiem Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej.

Od grudnia 2020 roku nawiązałem współpracę z Zaspołem i Sekcją Pedagogiki Chrześcijańskiej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN.

W lipcu 2021 roku ukończyłem studia podyplomowe z zakresu poradnictwa skoncentrowanego na rozwiązaniu w pomaganiu systemowym na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie.

We wrześniu 2018 roku uzyskałem awans na stopień nauczyciela mianowanego, a w listopadzie 2022 r. zostałem nauczyielem dyplomowanym.

W roku 2022 zostałem przyjęty do Rady Naukowej periodyku "Ruch Pedagogiczny" - najstarszego naukowego czasopisma pedagogicznego w Polsce.

W roku 2023 zostałem przyjęty w poczet członków Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie, a w dniu 16.02. 2024 r. zostałem wybrany do Zarządu Towarzystwa.

W lutym 2024, na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Delekatów PTF, zostałem członkiem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Zjazd odbył się w 120. rocznicę powstawnia Gremium, które zostało założone we Lwowie w lutym 1904 roku. W lutym 2024 zostałem rónież członkiem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.