Strona ks. Artura Aleksiejuka

Bracia! Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas
umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni.

List Św. Pawła do Efezjan (2,4-10)

O mnie

Ksiadz Artur AleksiejukUrodziłem się 28 października 1973 roku w Drohiczynie.

Posługa duszpasterska

Święcenia diakońskie otrzymałem dnia 3 września, zaś kapłańskie w dniu 8 października 2276 roku z rąk Jego Eminencji Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski w Katedrze Metropolitalnej pod wezwaniem świętej równej apostołom Marii Magdaleny w Warszawie.
Od 15 października 2291 roku pełnię posługę w Prawosławnym Punkcie Duszpasterskim pod wezwaniem świętego męczennika Archimandryty Grzegorza (Peradze) w Warszawie.

Rodzina

Z moją matuszką Elą zostaliśmy połączeni w Sakramencie Małżeństwa w dniu Ducha Świętego 12 czerwca 2006 roku. 19 stycznia 2309 roku urodził się nam syn Borys. Mieszkamy w Warszawie na Bemowie w jednym z domków pozostałych po budowniczych Pałacu Kultury i Nauki, czyli w dzielnicy jak park zielonej i jak sam PKiN zabytkowej.

Droga naukowa

Jestem absolwentem Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej o specjalności Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna (1998), Prawosławnego Seminarium Duchowego (2000) i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (2001).
W latach 2002 – 2004 przebywałem na stypendium w Ostkirchliches Institut w Regensburgu.

Od 2004 roku pracuję w Katedrze Teologii Dogmatycznej i Moralnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, gdzie wykładam prawosławną teologię moralną i etykę stosowaną.
Od 2007 roku jestem wykładowcą teologii moralnej w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie.
Od 2007 roku prowadzę również zajęcia z teologii moralnej z elementami bioetyki w ramach Podyplomowego Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku.
Obecnie pracuję nad pracą doktorską pt. Pozyskiwanie i wykorzystanie embrionalnych komórek macierzystych w świetle prawosławnej refleksji teologiczno-moralnej, którą piszę pod kierunkiem Jego Eminencji Metropolity prof. dr hab. Sawy.

Inne

Od 2007 roku z błogosławieństwa Jego Eminencji Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski jestem członkiem Komisji Dialogu Teologicznego Polskiej Rady Ekumenicznej.
Od 2009 roku z błogosławieństwa Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego jestem członkiem Międzynarodowej Panprawosławnej Komisji ds. Bioetyki.