Strona ks. Artura Aleksiejuka

Ja jestem krzewem winnym, a wy latoroślami.
Kto pozostaje we mnie, a Ja w nim, ten przynosi wiele owocu.
Beze Mnie nic nie możecie uczynić.

Ewangelia według św. Jana 15, 5

Pismo Święte ST - Księga Rodzaju

Kim był Aaron? Kapłaństwo w Starym Testamencie. Świątynie w Jerozolimie.
15.01.2019 | PDF

Kim był Aaron? Kapłaństwo w Starym Testamencie. Świątynie w Jerozolimie.

Kim był Aaron? Kapłaństwo w Starym Testamencie. Świątynie w Jerozolimie.
Prezentacja pomocnicza do katechezy prawosławnej dla dzieci

Historia praojca Izaaka, syna Abrahama
05.03.2018 | PDF

Historia praojca Izaaka, syna Abrahama

Historia praojca Izaaka, syna Abrahama (Rdz 21; 24-26)
Izaak i Rebeka (Rdz 24)
Prezentacja pomocnicza do katechezy prawosławnej dla dzieci

Historia praojca Abrahama, Przymierze Boga z Abrahamem, ofiarowanie Izaaka
11.12.2017 | PDF

Historia praojca Abrahama, Przymierze Boga z Abrahamem, ofiarowanie Izaaka

Historia praojca Abrahama, Przymierze Boga z Abrahamem, ofiarowanie Izaaka (Rdz  12-22)
Prezentacja pomocnicza do katechezy prawosławnej dla dzieci

Praojciec Abraham i Grzegorz Peradze - zawsze w drodze
03.12.2017 | PDF

Praojciec Abraham i Grzegorz Peradze - zawsze w drodze

Święci Praojciec Abraham i Grzegorz (Peradze) - zawsze w drodze
Prezentacja pomocnicza do katechezy prawosławnej dla dzieci

Wieża i miasto Babel
26.11.2017 | PDF

Wieża i miasto Babel

Wieża i miasto Babel (Rdz 11, 1-9)
Prezentacja pomocnicza do katechezy prawosławnej dla dzieci

Historia praojca Noego, potop, przymierze Boga z Noem
13.11.2017 | PDF

Historia praojca Noego, potop, przymierze Boga z Noem

Historia praojca Noego, potop, przymierze Boga z Noem (Rdz 6-9)
Prezentacja pomocnicza do katechezy prawosławnej dla dzieci

Kain i Abel - najstarsi synowie Adama i Ewy
03.11.2017 | PDF

Kain i Abel - najstarsi synowie Adama i Ewy

Kain i Abel (Rdz 4, 1-16)
Prezentacja pomocnicza do katechezy prawosławnej dla dzieci

Życie pierwszych ludzi w raju i grzech pierworodny
28.10.2017 | PDF

Życie pierwszych ludzi w raju i grzech pierworodny

Życie pierwszych ludzi w raju i grzech pierworodny (Rdz 2-3)
Prezentacja pomocnicza do katechezy prawosławnej dla dzieci

Stworzenie świata i stworzenie człowieka
28.10.2017 | PDF

Stworzenie świata i stworzenie człowieka

Stworzenie świata i człowieka (Rdz 1)
Prezentacja pomocnicza do katechezy prawosławnej dla dzieci