Strona ks. Artura Aleksiejuka

Ja jestem krzewem winnym, a wy latoroślami.
Kto pozostaje we mnie, a Ja w nim, ten przynosi wiele owocu.
Beze Mnie nic nie możecie uczynić.

Ewangelia według św. Jana 15, 5

Ostatnie wpisy

Wolność i soborowość prawosławia a współczesny kryzys antropologiczny
04.11.2017

Wolność i soborowość prawosławia a współczesny kryzys antropologiczny

Wystąpienie pt. "Wolność i soborowość prawosławia a współczesny kryzys antropologiczny" na Międzynarodowym Kongresie Ekumenicznym w Lublinie (29-31 października 2017 roku) w ramach panelu "Prawosławie - dar dla współczesnego człowieka".

Zapraszam do odsłuchania :)

http://orthodox.fm/wolnosc-soborowosc-prawoslawia-a-wspolczesny-kryzys-antropologiczny/

Wprowadzenie do antropologii kulturowej
22.05.2018 | PDF

Wprowadzenie do antropologii kulturowej

Skrót wykładu dla studentów pedagogiki ChAT

Historia praojca Izaaka, syna Abrahama
05.03.2018 | PDF

Historia praojca Izaaka, syna Abrahama

Historia praojca Izaaka, syna Abrahama (Rdz 21; 24-26)
Izaak i Rebeka (Rdz 24)
Prezentacja pomocnicza do katechezy prawosławnej dla dzieci

Starożytny Rzym i średniowieczne Bizancjum
17.01.2018 | PDF

Starożytny Rzym i średniowieczne Bizancjum

Starożytny Rzym i średniowieczne Bizancjum
Skrót wykładu dla studentów pedagogiki ChAT

Historia praojca Abrahama, Przymierze Boga z Abrahamem, ofiarowanie Izaaka
11.12.2017 | PDF

Historia praojca Abrahama, Przymierze Boga z Abrahamem, ofiarowanie Izaaka

Historia praojca Abrahama, Przymierze Boga z Abrahamem, ofiarowanie Izaaka (Rdz  12-22)
Prezentacja pomocnicza do katechezy prawosławnej dla dzieci

Wizja człowieka integralnego w homiliach św. Grzegorza Peradze
06.12.2017 | PDF

Wizja człowieka integralnego w homiliach św. Grzegorza Peradze

Postać archimandryty Grzegorza Peradze (1899-1942) jest zazwyczaj kojarzona z ważnymi osiągnięciami na niwie nauk historycznych. Wybitny znawca literatury starogruzińskiej i wczesnochrześcijańskiej, historyk Kościoła i monastycyzmu gruzińskiego, wykładowca patrologii w Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1933-1939, poliglota i poeta, nigdy jednak nie uważał się za teologa. Pisał o sobie: „Właściwie to nie jestem teologiem. Nigdy bowiem nie przykładałem wagi do dyscyplin ściśle teologicznych. Dogmatykę studiowałem tylko dlatego, że musiałem, by później zdać egzamin. Również problematyka chrześcijańskiego światopoglądu i jego konfrontacji z innymi religiami i nowoczesnymi prądami duchowymi – określana mianem apologetyki – nie była mi bliska. Nigdy nie darzyłem nadmierną miłością teologii systematycznej”. Grzegorz Peradze nigdy nie napisał traktatu o charakterze stricte teologicznym. Nie oznacza to jednak, że jego twórczości brakuje waloru teologiczności. W szczególny sposób nasycone teologią są jego kazania oraz utwory poetyckie. Również podejmowane przez niego inicjatywy badawcze są świadectwem ogromnego zaangażowania archimandryty w dążeniu do ukazania prawdy, co także jest powołaniem i zadaniem teologa. Odkrywanie prawdy historycznej i głoszenie Bożej prawdy o człowieku to ściśle ze sobą związane motywy twórczości gruzińskiego męczennika Auschwitz. Stanowią one przykład fenomenalnej umiejętności wsłuchiwania się zarówno w echo historycznych wydarzeń, jak i odczytywania głosu Boga, obecnego w sercu człowieka. Kluczowe znaczenie ma tutaj jednak wizja człowieka, który staje się człowiekiem integralnym tylko wtedy, gdy realizuje określone mu przez Boga powołanie. Tylko taki człowiek może być „pokój czyniącym” (zob. Mt 5, 9) świadkiem Chrystusowej Ewangelii, która niesie pokój wszystkim ludziom.

The Vision of Integrated Man in the Homilies of St. Grigol Peradze:
http://www.ksiadzartur.pl/uploads/posts/pdf/cd5a50163ae422e22b5afb03052f3d47.pdf

Praojciec Abraham i Grzegorz Peradze - zawsze w drodze
03.12.2017 | PDF

Praojciec Abraham i Grzegorz Peradze - zawsze w drodze

Święci Praojciec Abraham i Grzegorz (Peradze) - zawsze w drodze
Prezentacja pomocnicza do katechezy prawosławnej dla dzieci

Komunikacja w poradnictwie
29.11.2017 | PDF

Komunikacja w poradnictwie

Komunikacja w poradnictwie
Skrót wykładu dla studentów pedagogiki ChAT

Dekalog, przykazania VI-IX
26.11.2017 | PDF

Dekalog, przykazania VI-IX

Dekalog (przykazania VI-IX)
Prezentacja pomocnicza do katechezy prawosławnej dla dzieci

Wieża i miasto Babel
26.11.2017 | PDF

Wieża i miasto Babel

Wieża i miasto Babel (Rdz 11, 1-9)
Prezentacja pomocnicza do katechezy prawosławnej dla dzieci