Strona ks. Artura Aleksiejuka

Ja jestem krzewem winnym, a wy latoroślami.
Kto pozostaje we mnie, a Ja w nim, ten przynosi wiele owocu.
Beze Mnie nic nie możecie uczynić.

Ewangelia według św. Jana 15, 5

Ostatnie wpisy

Chrystus Zmartwychwstał!
28.04.2019

Chrystus Zmartwychwstał!

Dziś nam zmartwychwstał król Chrystus (…),
a z martwych powstając złamał oścień śmierci wrażej
i zburzył ponure podwoje wstrętnego podziemia (…).
Dziś unosząc się z grobu, pokazał ludziom śmiertelnym,
dla których urodził się, umarł i chwalebnie zmartwychwstał,
byśmy na nowo zrodzeni, z matni śmierci wyrwani,
z Tobą pospołu, gdy w Niebiosa wstępujesz, byli uniesieni.
Dziś Cię radośnie otacza chór jasny, ogromny,
chór aniołów, na cześć Twą śpiewając pieśni zwycięstwa.
Dziś głos znów wydałem, zamknięte milczeniem wargi otworzywszy,
oto już masz mnie, sławiącą Cię cytrę.
Umysł w umyśle opiewam – dzisiaj Słowo w słowie,
a potem ofiarę złożę i Duchowi wielkiemu, gdy zechce.

Św. Grzegorz Teolog, Hymn do Chrystusa na Święto Paschy [fragment], PG 37, 1328-1329

Duszpasterska pomoc psychologiczna
15.05.2019 | PDF

Duszpasterska pomoc psychologiczna

Duszpasterska pomoc psychologiczna
Skrót wystąpienia na Konferencji Duchowieństwa Diecezji Warszawsko-Bielskiej PAKP
Krzywiec, 14 maj 2019 r.

Poszukiwanie rozwiązań
09.04.2019

Poszukiwanie rozwiązań

Poszukiwanie rozwiązań
Skrót wykładu dla studentów pedagogiki ChAT

Poradnictwo skoncentrowane na problemie
08.04.2019 | PDF

Poradnictwo skoncentrowane na problemie

Poradnictwo skoncentrowane na problemie
Skrót wykładu dla studentów pedagogiki ChAT

Chrześcijański idealizm pedagogiczny  Konstantina P. Pobiedonoscewa (1827-1907)
05.04.2019 | PDF

Chrześcijański idealizm pedagogiczny Konstantina P. Pobiedonoscewa (1827-1907)

W rosyjskiej historiografii pedagogicznej Konstantin P. Pobiedonoscew (1827-1907) jest zaliczany do grona jednego z najważniejszych liderów nurtu konserwatywno-narodowego. Piastując w latach 1880-1905 funkcję oberprokuratora Świątobliwego Synodu Rządzącego miał olbrzymi wpływ na rosyjski Kościół prawosławny. Przez dziesięciolecia odgrywał także znaczącą rolę w polityce wewnętrznej Rosji. Pobiedonoscew był z wykształcenia prawnikiem. Jego aktywność polityczna i prawotwórcza, odcisnęła swoje piętno także na polityce oświatowej. Z jego inicjatywy w dniu 13 czerwca 1884 r. weszły w życie Przepisy o szkołach cerkiewno-parafialnych. Na ich bazie w połowie lat 80. XIX w. zaczęły powstawać dwuletnie i czteroletnie szkoły elementarne, które podlegały bezpośrednio Synodowi. Pobiedonoscew uczestniczył także w dyskusjach na temat reformy szkolnictwa wyższego w Rosji za panowania cara Aleksandra III Romanowa (1881-1894). Warto zaznaczyć, że występował przeciw planom ograniczenia autonomii uniwersytetów, które zakładał projekt ustawy z 1884 r. Zaprzestał jednak krytyki w momencie podpisania ustawy przez cara. Celem artykułu jest przybliżenie polskiemu czytelnikowi poglądów pedagogicznych tej kontrowersyjnej postaci, z jednej strony wrażliwego idealisty-romantyka, z drugiej zaś twardego zwolennika carskiego jednowładztwa.

Pierwsza sesja doradcza
18.03.2019 | PDF

Pierwsza sesja doradcza

Pierwsza sesja doradcza
Skrót wykładu dla studentów pedagogiki ChAT

Несколько слов о пастырском взаимообщении (по опыту и наблюдению) - rozważania pewnego kapłana
15.03.2019

Несколько слов о пастырском взаимообщении (по опыту и наблюдению) - rozważania pewnego kapłana

Пастырское служение, установленное самим Иисусом Христом, настолько необходимое для человечества, насколько необходимо и для него христианство. Оно может быть названо, по словам святого Апостола Павла, „добрым делом”, делом в высшей степени „желательным” (1 Тим. 3: 1). Пастырское дело это служение великое и многоответственное перед Богом и людьми. Оно ширяется все более и более под влиянием требований времени. Недоумений, вопросов, дум, печалей в душе пастыря, особенно молодого и неопытного, бездна. Куда итти с ними, с кем поделиться? Oт кого ждать решения мучащих вопросов и недоумений? Где искать утешения в пастырском горе или ласковаго слова? Особенно тернист путь пастыря Церкви сегодня, когда много людей, православных и инославных, и даже считающих себя неверующими, нуждается в его поддержке, усиленном просветительном служении и руководстве.

Humanistyczno-religijna pedagogika Siergieja A. Raczyńskiego (1833-1902)
28.02.2019 | PDF

Humanistyczno-religijna pedagogika Siergieja A. Raczyńskiego (1833-1902)

Siergiej A. Raczyński (1833-1902) jest uznawany za jednego z najważniejszych przedstawicieli humanistycznego idealizmu narodowo-religijnego w rosyjskiej myśli pedagogicznej drugiej połowy XIX wieku. Jego myśl pedagogiczna, która była rezultatem nie tylko rozważań teoretycznych, lecz nade wszystko doświadczeń praktycznych, znacząco wpłynęła na rozwój wiejskiego szkolnictwa w Rosji na przełomie XIX i XX wieku. Szkoła dla dzieci wiejskich, założona w 1875 roku przez Raczyńskiego we wsi Tatiewo, stała się modelowym przykładem organizacji elementarnych szkół cerkiewno-parafialnych w Rosji. Po roku 1917 postać i dzieło tego wybitnego pedagoga zostały skazane na zapomnienie. Obecnie są one na nowo odkrywane, zaś w Polsce pozostają praktycznie nieznane. Artykuł stanowi próbę przybliżenia polskiemu czytelnikowi myśli pedagogicznej Siergieja Raczyńskiego, którego gorliwość, pomysłowość i oddanie, jakim wykazał się w nauczaniu i wychowaniu dzieci, mogą być wzorem dla nauczycieli i wychowawców doby współczesnej.

Wolność dzieci Bożych (Rz 8, 14-25)
15.01.2019

Wolność dzieci Bożych (Rz 8, 14-25)

Rozważania na Ekumenicznej Drodze Wolności podczas XI Zjazdu Gnieźnieńskiego (21 września 2018 roku).

Ekumeniczna Droga Wolności była podzielona na 10 stacji: osiem na ulicach Gniezna, dziewiąta przed katedrą gnieźnieńską, dziesiąta zaś w samej katedrze . Na każdą stację składało się wprowadzenie, czytanie biblijne, rozważanie i modlitwa, prowadzone przez przedstawicieli poszczególnych Kościołów. Stacja III była przydzielona Kościołowi prawosławnemu. Przejściu od stacji do stacji towarzyszył śpiew Psalmu 136.

Wszystkie czytania z Pisma Świętego pochodziły z Biblii Ekumenicznej (wyd. Towarzystwo Biblijne, 2017).

Kim był Aaron? Kapłaństwo w Starym Testamencie. Świątynie w Jerozolimie.
15.01.2019 | PDF

Kim był Aaron? Kapłaństwo w Starym Testamencie. Świątynie w Jerozolimie.

Kim był Aaron? Kapłaństwo w Starym Testamencie. Świątynie w Jerozolimie.
Prezentacja pomocnicza do katechezy prawosławnej dla dzieci