Strona ks. Artura Aleksiejuka

Ja jestem krzewem winnym, a wy latoroślami.
Kto pozostaje we mnie, a Ja w nim, ten przynosi wiele owocu.
Beze Mnie nic nie możecie uczynić.

Ewangelia według św. Jana 15, 5

Ostatnie wpisy

Wolność i soborowość prawosławia a współczesny kryzys antropologiczny
04.11.2017

Wolność i soborowość prawosławia a współczesny kryzys antropologiczny

Wystąpienie pt. "Wolność i soborowość prawosławia a współczesny kryzys antropologiczny" na Międzynarodowym Kongresie Ekumenicznym w Lublinie (29-31 października 2017 roku) w ramach panelu "Prawosławie - dar dla współczesnego człowieka".

Zapraszam do odsłuchania :)

http://orthodox.fm/wolnosc-soborowosc-prawoslawia-a-wspolczesny-kryzys-antropologiczny/

Starożytny Rzym i średniowieczne Bizancjum
17.01.2018 | PDF

Starożytny Rzym i średniowieczne Bizancjum

Starożytny Rzym i średniowieczne Bizancjum
Skrót wykładu dla studentów pedagogiki ChAT

Historia Abrahama, Przymierze Boga z Abrahamem, ofiarowanie Izaaka
11.12.2017 | PDF

Historia Abrahama, Przymierze Boga z Abrahamem, ofiarowanie Izaaka

Historia Abrahama, Przymierze Boga z Abrahamem, ofiarowanie Izaaka (Rdz  12-22)
Prezentacja pomocnicza do katechezy prawosławnej dla dzieci

Wizja człowieka integralnego w homiliach św. Grzegorza Peradze
06.12.2017 | PDF

Wizja człowieka integralnego w homiliach św. Grzegorza Peradze

Postać archimandryty Grzegorza Peradze (1899-1942) jest zazwyczaj kojarzona z ważnymi osiągnięciami na niwie nauk historycznych. Wybitny znawca literatury starogruzińskiej i wczesnochrześcijańskiej, historyk Kościoła i monastycyzmu gruzińskiego, wykładowca patrologii w Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1933-1939, poliglota i poeta, nigdy jednak nie uważał się za teologa. Pisał o sobie: „Właściwie to nie jestem teologiem. Nigdy bowiem nie przykładałem wagi do dyscyplin ściśle teologicznych. Dogmatykę studiowałem tylko dlatego, że musiałem, by później zdać egzamin. Również problematyka chrześcijańskiego światopoglądu i jego konfrontacji z innymi religiami i nowoczesnymi prądami duchowymi – określana mianem apologetyki – nie była mi bliska. Nigdy nie darzyłem nadmierną miłością teologii systematycznej”. Grzegorz Peradze nigdy nie napisał traktatu o charakterze stricte teologicznym. Nie oznacza to jednak, że jego twórczości brakuje waloru teologiczności. W szczególny sposób nasycone teologią są jego kazania oraz utwory poetyckie. Również podejmowane przez niego inicjatywy badawcze są świadectwem ogromnego zaangażowania archimandryty w dążeniu do ukazania prawdy, co także jest powołaniem i zadaniem teologa. Odkrywanie prawdy historycznej i głoszenie Bożej prawdy o człowieku to ściśle ze sobą związane motywy twórczości gruzińskiego męczennika Auschwitz. Stanowią one przykład fenomenalnej umiejętności wsłuchiwania się zarówno w echo historycznych wydarzeń, jak i odczytywania głosu Boga, obecnego w sercu człowieka. Kluczowe znaczenie ma tutaj jednak wizja człowieka, który staje się człowiekiem integralnym tylko wtedy, gdy realizuje określone mu przez Boga powołanie. Tylko taki człowiek może być „pokój czyniącym” (zob. Mt 5, 9) świadkiem Chrystusowej Ewangelii, która niesie pokój wszystkim ludziom.

The Vision of Integrated Man in the Homilies of St. Grigol Peradze:
http://www.ksiadzartur.pl/uploads/posts/pdf/cd5a50163ae422e22b5afb03052f3d47.pdf

Praojciec Abraham i Grzegorz Peradze - zawsze w drodze
03.12.2017 | PDF

Praojciec Abraham i Grzegorz Peradze - zawsze w drodze

Święci Praojciec Abraham i Grzegorz (Peradze) - zawsze w drodze
Prezentacja pomocnicza do katechezy prawosławnej dla dzieci

Komunikacja w poradnictwie
29.11.2017 | PDF

Komunikacja w poradnictwie

Komunikacja w poradnictwie
Skrót wykładu dla studentów pedagogiki ChAT

Dekalog, przykazania VI-IX
26.11.2017 | PDF

Dekalog, przykazania VI-IX

Dekalog (przykazania VI-IX)
Prezentacja pomocnicza do katechezy prawosławnej dla dzieci

Wieża i miasto Babel
26.11.2017 | PDF

Wieża i miasto Babel

Wieża i miasto Babel (Rdz 11, 1-9)
Prezentacja pomocnicza do katechezy prawosławnej dla dzieci

Historia Noego, potop, przymierze Boga z Noem
13.11.2017 | PDF

Historia Noego, potop, przymierze Boga z Noem

Historia Noego, potop, przymierze Boga z Noem (Rdz 6-9)
Prezentacja pomocnicza do katechezy prawosławnej dla dzieci

Małżeństwo drogą do świętości - współczesne zagrożenia małżeństwa
12.11.2017

Małżeństwo drogą do świętości - współczesne zagrożenia małżeństwa

Małżeństwo jest sakramentem miłości, wiecznym przymierzem małżonków w Jezusie Chrystusie. Jest ono misterium obecności Chrystusa i uobecnieniem Jego Królestwa w pobłogosławionej przez Kościół relacji pomiędzy mężczyzną i kobietą. Celem małżeństwa jest jedność w Jezusie Chrystusie i osiągnięcie pełni człowieczeństwa w przebóstwieniu. Jest ona osiągana przez łaskę, której energię stanowi miłość. Trwanie w dialogu miłości wymaga jednak od małżonków przezwyciężenia wielu trudności i stawienia czoła wielu wyzwaniom. Są one próbą ich wiary oraz zawierzenia Bogu i sobie nawzajem. Miłość jest bowiem aktywnością, która realizuje się w relacji osobowej. Urzeczywistnienie tej relacji odnosi się nie tylko do sfery ducha, lecz także wymaga od małżonków zaangażowania ich cielesności, płciowości, myślenia, uczuć i emocji, wrażliwości moralnej, religijności, a także wartości i aspiracji. Nie bez znaczenia jest także sposób komunikacji jako sposób okazywania sobie miłości. Celem wystąpienia jest refleksja na temat osobowego dialogu miłości w małżeństwie jako codziennej drogi ku świętości pośród towarzyszących mu wyzwań i zagrożeń.