Strona ks. Artura Aleksiejuka

Bracia! Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas
umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni.

List Św. Pawła do Efezjan (2,4-10)

Ostatnie wpisy

Ex Libris

Dział zawiera m.in. teksty liturgiczne z komentarzami oraz inne materiały przydatne w praktyce duszpasterskiej, które powinny znaleźć się w biblioteczce kapłana Kościoła prawosławnego.

Prawosławne Poradnictwo Duszpastersko-Psychologiczne
09.01.2017

Prawosławne Poradnictwo Duszpastersko-Psychologiczne

Prawosławne Poradnictwo Duszpastersko - Psychologiczne posiada charakter dialogu, w którym duszpasterz razem z osobą zwracającą się o pomoc usiłują rozwiązać sytuacje i problemy życiowe, wymagające jej dojrzałej osobistej decyzji. Proces pomagania polega na udzieleniu osobie potrzebującej duchowego, psychicznego i emocjonalnego wsparcia, osiągnięcia przez nią lepszego zrozumienia samej siebie oraz uzdolnienie jej do podejmowania dojrzałych decyzji.

Dwie Marie
20.01.2010

Dwie Marie

W dniu dzisiejszym prawosławna Cerkiew obchodzi Święto Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie. W tym roku to wielkie święto przypada w niedzielę, która jest jednocześnie piątą niedzielą Wielkiego Postu. W kalendarzu liturgicznym naszej Cerkwi piąta niedziela Wielkiego Postu poświęcona jest pamięci św. Marii Egipcjanki. Wysławiamy zatem i wychwalamy dzisiaj dwie Marie – Matkę Bożą i świętą ascetkę.

20.01.2010

Dług i przebaczenie (Mt 18, 21-35)

Słowa Chrystusa skierowane dzisiaj do nas w przypowieści o wielkim królu i jego dłużniku przypomina słowa tak często wypowiadanej przez nas modlitwy „Ojcze nasz”. W niej to właśnie prosimy Boga: „I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”, Prosimy o to, aby Bóg wybaczył nam i darował nasze wobec Niego winy i grzechy, czyli zmarnowane przez nas Jego dary, nasze zaniedbania, a także nie uczynione dobro.

Chrzest Pański (Mt 3, 13-17)
20.01.2010

Chrzest Pański (Mt 3, 13-17)

Bezpośrednio przed czytaniem Świętej Ewangelii, kapłan stojąc przed Ołtarzem wygłasza modlitwę z prośbą o jej zrozumienie. Mówi w niej: „Rozpal w sercach naszych, Władco, miłujący człowieka, niezniszczalną światłość Twojego Boskiego poznania i otwórz oczy naszego umysłu ku zrozumieniu nauki Twojej Ewangelii”.

Kościół prawosławny a problem zapłodnień in vitro
18.01.2010

Kościół prawosławny a problem zapłodnień in vitro

Wyznacznikiem obecnych czasów jest aktywny udział biologii i medycyny w kształtowaniu obrazu świata i współczesnej wizji człowieka. Nauki medyczne należą do grona dyscyplin naukowych charakteryzujących się o największą dynamiką rozwoju. Tym niemniej recepcja uwarunkowań, w jakich ów postęp się dokonuje, a także rezultatów i konsekwencji tego postępu wykazuje wyraźnie zaznaczającą się polaryzację. Z jednej strony ocenia się pozytywnie osiągnięcia medycyny, zaliczając je do współczesnych znaków nadziei i wielkości myśli ludzkiej

22.01.2005

Wokół interdyscyplinarności dyskusji bioetycznych

Bez wątpienia stan zamieszania wokół kwestii etycznych w biomedycynie jest funkcję stosunkowo niedługiego, bo tylko około czterdziestoletniego okresu funkcjonowania akademickiego i publicznego forum dyskusji na temat problematyki etycznej w biologii i medycynie w warunkach postępu naukowo – technicznego. 

Czym jest dzisiaj bioetyka?
22.01.2005 | Kategorie: Inne publikacje

Czym jest dzisiaj bioetyka?

Każda epoka historyczna stawiała przed ludźmi wyzwania, które w mniejszym lub większym stopniu wpływały na ich sposób życia. Śledząc dzieje ludzkości łatwo można dojść do wniosku, że człowiek nigdy nie był do końca przygotowany na nadchodzące zmiany, chociaż nie można powiedzieć, że w ogóle nie ich nie spodziewał.