Strona ks. Artura Aleksiejuka

Bracia! Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas
umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni.

List Św. Pawła do Efezjan (2,4-10)

Poradnictwo psychologiczne

Prawosławne Poradnictwo Psychologiczne posiada charakter dialogu. Proces pomagania polega na udzieleniu osobie, która potrzebuje duchowego, psychicznego i emocjonalnego wsparcia, pomocy w osiągnięciu przez nią stabilizacji duchowo-psychicznej, lepszego zrozumienia samej siebie i gotowości do podejmowania dojrzałych decyzji.

Prawosławne Poradnictwo Psychologiczne jest skierowane do osób, które:
*) znalazły się w sytuacjach odczytywanych przez nie jako kryzysowe i trudne;
*) poszukują wsparcia w chorobie, zarówno swojej, jak i osób bliskich;
*) przeżywają żałobę;
*) przeżywają kryzys w małżeństwie, narzeczeństwie lub pracy;
*) przeżywają kryzys duchowy lub kryzys powołania;
*) poszukują motywacji opartej na wierze w Boga;
*) są ofiarami lub miały kontakt z sektami religijnymi lub ruchami o charakterze sekt;
*) mają problemy adaptacyjne, mają poczucie wykluczenia lub zagrożenia wykluczeniem.

W procesie pomocy w Prawosławnym Poradnictwie Psychologicznym istotne znaczenie ma wiara w Boga, chociaż jest ono skierowane także do ludzi niewierzących bądź Boga poszukujących. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera rozwój życia duchowego rozumianego nie tylko jako poznanie samego siebie, lecz także odnowienie i pogłębienie relacji z Bogiem i drugim człowiekiem.

Zapraszam do kontaktu...

e-mail: ks.artur.aleksiejuk@gmail.com

tel. +48 603 037 770

Spotkania odbywają się tylko po uprzednim umówieniu, zasadniczo w piątki w godz. 16.oo - 20.00. Istnieje także możliwość ustalenia terminów spotkań w inne dni tygodnia, jednakże oprócz czwarków, sobót i niedziel.

Prawosławne Poradnictwo Psychologiczne
Al. Solidarności 52, pokój nr 14
03-402 Warszawa
(wejście od kancelarii parafialnej)

O Poradnictwie się mówi...
04.10.2017

O Poradnictwie się mówi...

Audycja "Poradnia Duszpasterska i Psychologiczna Kościoła Prawosławnego", wyemitowana w Polskim Radio 24.

Zapraszam do odsłuchania :)