Strona ks. Artura Aleksiejuka

Ja jestem krzewem winnym, a wy latoroślami.
Kto pozostaje we mnie, a Ja w nim, ten przynosi wiele owocu.
Beze Mnie nic nie możecie uczynić.

Ewangelia według św. Jana 15, 5

Historia

Prawosławne szkolnictwo teologiczne w II RP
15.01.2019 | PDF

Prawosławne szkolnictwo teologiczne w II RP

Prawosławne szkolnictwo teologiczne w II Rzeczpospolitej (1918-1939)
Prezentacja pomocnicza do katechezy