Homilie

 

Homilia jest to rodzaj kazania, którego treść oparta jest na wybranych czytaniach liturgicznych. Jest nierozłączna z liturgią nabożeństwem. Jej celem jest objaśnianie wybranego na dany dzień fragmentu Pisma Świętego w kontekście okresu liturgicznego, całego Zbawienia, sytuacji społecznej i politycznej. Homilia często zawiera wskazówki moralne dotyczące życia. Może przybierać także formę dialogu z wiernymi.

Chrystus Zmartwychwstał!
28.04.2019

Chrystus Zmartwychwstał!

Dziś nam zmartwychwstał król Chrystus (…),
a z martwych powstając złamał oścień śmierci wrażej
i zburzył ponure podwoje wstrętnego podziemia (…).
Dziś unosząc się z grobu, pokazał ludziom śmiertelnym,
dla których urodził się, umarł i chwalebnie zmartwychwstał,
byśmy na nowo zrodzeni, z matni śmierci wyrwani,
z Nim pospołu, gdy w Niebiosa wstępuje, byli uniesieni.
Dziś Ciebie radośnie otacza chór jasny, ogromny,
chór aniołów, na cześć Twą śpiewając pieśni zwycięstwa.
Dziś głos znów wydałem, zamknięte milczeniem wargi otworzywszy,
oto już masz mnie, sławiącą Cię cytrę.
Umysł w umyśle opiewam – dzisiaj Słowo w słowie,
a potem ofiarę złożę i Duchowi wielkiemu, gdy zechce.

Św. Grzegorz Teolog, Hymn do Chrystusa na Święto Paschy [fragment], PG 37, 1328-1329

Dwie Marie
20.01.2010

Dwie Marie

W dniu dzisiejszym prawosławna Cerkiew obchodzi Święto Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie. W tym roku to wielkie święto przypada w niedzielę, która jest jednocześnie piątą niedzielą Wielkiego Postu. W kalendarzu liturgicznym naszej Cerkwi piąta niedziela Wielkiego Postu poświęcona jest pamięci św. Marii Egipcjanki. Wysławiamy zatem i wychwalamy dzisiaj dwie Marie – Matkę Bożą i świętą ascetkę.

20.01.2010

Dług i przebaczenie (Mt 18, 21-35)

Słowa Chrystusa skierowane dzisiaj do nas w przypowieści o wielkim królu i jego dłużniku przypomina słowa tak często wypowiadanej przez nas modlitwy „Ojcze nasz”. W niej to właśnie prosimy Boga: „I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”, Prosimy o to, aby Bóg wybaczył nam i darował nasze wobec Niego winy i grzechy, czyli zmarnowane przez nas Jego dary, nasze zaniedbania, a także nie uczynione dobro.

Chrzest Pański (Mt 3, 13-17)
20.01.2010

Chrzest Pański (Mt 3, 13-17)

Bezpośrednio przed czytaniem Świętej Ewangelii, kapłan stojąc przed Ołtarzem wygłasza modlitwę z prośbą o jej zrozumienie. Mówi w niej: „Rozpal w sercach naszych, Władco, miłujący człowieka, niezniszczalną światłość Twojego Boskiego poznania i otwórz oczy naszego umysłu ku zrozumieniu nauki Twojej Ewangelii”.