Strona ks. Artura Aleksiejuka

Ja jestem krzewem winnym, a wy latoroślami.
Kto pozostaje we mnie, a Ja w nim, ten przynosi wiele owocu.
Beze Mnie nic nie możecie uczynić.

Ewangelia według św. Jana 15, 5

Homilie

 

Homilia jest to rodzaj kazania, którego treść oparta jest na wybranych czytaniach liturgicznych. Jest nierozłączna z liturgią nabożeństwem. Jej celem jest objaśnianie wybranego na dany dzień fragmentu Pisma Świętego w kontekście okresu liturgicznego, całego Zbawienia, sytuacji społecznej i politycznej. Homilia często zawiera wskazówki moralne dotyczące życia. Może przybierać także formę dialogu z wiernymi.

Dwie Marie
20.01.2010

Dwie Marie

W dniu dzisiejszym prawosławna Cerkiew obchodzi Święto Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie. W tym roku to wielkie święto przypada w niedzielę, która jest jednocześnie piątą niedzielą Wielkiego Postu. W kalendarzu liturgicznym naszej Cerkwi piąta niedziela Wielkiego Postu poświęcona jest pamięci św. Marii Egipcjanki. Wysławiamy zatem i wychwalamy dzisiaj dwie Marie – Matkę Bożą i świętą ascetkę.

20.01.2010

Dług i przebaczenie (Mt 18, 21-35)

Słowa Chrystusa skierowane dzisiaj do nas w przypowieści o wielkim królu i jego dłużniku przypomina słowa tak często wypowiadanej przez nas modlitwy „Ojcze nasz”. W niej to właśnie prosimy Boga: „I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”, Prosimy o to, aby Bóg wybaczył nam i darował nasze wobec Niego winy i grzechy, czyli zmarnowane przez nas Jego dary, nasze zaniedbania, a także nie uczynione dobro.

Chrzest Pański (Mt 3, 13-17)
20.01.2010

Chrzest Pański (Mt 3, 13-17)

Bezpośrednio przed czytaniem Świętej Ewangelii, kapłan stojąc przed Ołtarzem wygłasza modlitwę z prośbą o jej zrozumienie. Mówi w niej: „Rozpal w sercach naszych, Władco, miłujący człowieka, niezniszczalną światłość Twojego Boskiego poznania i otwórz oczy naszego umysłu ku zrozumieniu nauki Twojej Ewangelii”.