Strona ks. Artura Aleksiejuka

Bracia! Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas
umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni.

List Św. Pawła do Efezjan (2,4-10)

Pogotowie duszpasterskie

 

Drogi Bracie i Siostro!

Jeśli potrzebujesz modlitwy – napisz
Jeśli potrzebujesz wsparcia i rady – napisz
Jeśli masz problem i trudno Ci znaleźć rozwiązanie - napisz
Jeśli potrzebujesz rozmowy z prawosławnym kapłanem – napisz

 

Moje motto:

Biada pasterzom, którzy gubią i rozpraszają owce mojego pastwiska, mówi Pan!” (Jer 23, 1)

Przeklęty, kto wykonuje dzieło Pana niedbale” (Jer 48, 10)

„Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza, ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach” (J 10, 11-13)

Email: ks.artur.aleksiejuk@gmail.com