Strona ks. Artura Aleksiejuka

Bracia! Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas
umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni.

List Św. Pawła do Efezjan (2,4-10)

Publikacje

Czym jest dzisiaj bioetyka?
22.01.2005 | Kategorie: Inne publikacje

Czym jest dzisiaj bioetyka?

Każda epoka historyczna stawiała przed ludźmi wyzwania, które w mniejszym lub większym stopniu wpływały na ich sposób życia. Śledząc dzieje ludzkości łatwo można dojść do wniosku, że człowiek nigdy nie był do końca przygotowany na nadchodzące zmiany, chociaż nie można powiedzieć, że w ogóle nie ich nie spodziewał.