Humanistyczno-religijna pedagogika Siergieja Raczyńskiego (1833-1902)

27.10.2019 | PDF
Humanistyczno-religijna pedagogika Siergieja Raczyńskiego (1833-1902)

Rozwój pedagogiki jako nauki w znacznym stopniu zależy od tego, w jakim stopniu wiedza i doświadczenia przeszłości zostaną zaadoptowane w teraźniejszości, na ile zostaną wykorzystane w praktyce współczesnej szkoły. W atmosferze poszukiwań nowych form i metod edukowania dzieci i młodzieży, w których zwraca się uwagę na fundamentalne znaczenie dla procesu pedagogicznego relacji nauczyciel-uczeń, nie warto pomijać i nie doceniać tego, co stanowi dziedzictwo poprzednich pokoleń. Nie chodzi tutaj również o to, aby idealizować przeszłość. Diagnozom typu: «kiedyś było lepiej, a teraz jest gorzej» lub «dawniej młodzież była lepsza niż dziś» nie tylko brak obiektywności, lecz stanowią one raczej przejaw obcego chrześcijaństwu subiektywistycznego pesymizmu i deficytów formułujących je osób. Właśnie w tym kontekście działalność pedagogiczna postać i poglądy pedagogiczne Siergieja Raczyńskiego wydają się być warte przypomnienia, zwłaszcza, że w roku 2018 przypadła 185. rocznica jego urodzin.

https://www.youtube.com/watch?v=MPnrNOSLZx8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR19N9Xs61d-vSYyrj6J3Kpf5kW4iEbpsX2bj3rFxqmULUoyQ2hjcmbyBWk