Strona ks. Artura Aleksiejuka

Ja jestem krzewem winnym, a wy latoroślami.
Kto pozostaje we mnie, a Ja w nim, ten przynosi wiele owocu.
Beze Mnie nic nie możecie uczynić.

Ewangelia według św. Jana 15, 5

Kim był Aaron? Kapłaństwo w Starym Testamencie. Świątynie w Jerozolimie.

15.01.2019 | PDF
Kim był Aaron? Kapłaństwo w Starym Testamencie. Świątynie w Jerozolimie.

Kim był Aaron? Kapłaństwo w Starym Testamencie. Świątynie w Jerozolimie.
Prezentacja pomocnicza do katechezy prawosławnej dla dzieci

Dodaj komentarz