Strona ks. Artura Aleksiejuka

Ja jestem krzewem winnym, a wy latoroślami.
Kto pozostaje we mnie, a Ja w nim, ten przynosi wiele owocu.
Beze Mnie nic nie możecie uczynić.

Ewangelia według św. Jana 15, 5

Historia praojca Izaaka, syna Abrahama

05.03.2018 | PDF
Historia praojca Izaaka, syna Abrahama

Historia praojca Izaaka, syna Abrahama (Rdz 21; 24-26)
Izaak i Rebeka (Rdz 24)
Prezentacja pomocnicza do katechezy prawosławnej dla dzieci

Dodaj komentarz