Strona ks. Artura Aleksiejuka

Bracia! Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas
umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni.

List Św. Pawła do Efezjan (2,4-10)

Dekalog, przykazania I - IV

08.10.2017 | PDF
Dekalog, przykazania I - IV

Prezentacja pomocnicza do katechezy - Dekalog (przykazania I-IV)

Dodaj komentarz