Strona ks. Artura Aleksiejuka

Bracia! Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas
umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni.

List Św. Pawła do Efezjan (2,4-10)

Prawosławne Poradnictwo Duszpastersko-Psychologiczne

09.01.2017
Prawosławne Poradnictwo Duszpastersko-Psychologiczne
Prawosławne Poradnictwo Duszpastersko - Psychologiczne posiada charakter dialogu, w którym duszpasterz razem z osobą zwracającą się o pomoc usiłują rozwiązać sytuacje i problemy życiowe, wymagające jej dojrzałej osobistej decyzji. Proces pomagania polega na udzieleniu osobie potrzebującej duchowego, psychicznego i emocjonalnego wsparcia, osiągnięcia przez nią lepszego zrozumienia samej siebie oraz uzdolnienie jej do podejmowania dojrzałych decyzji.
Prawosławne Poradnictwo Duszpastersko - Psychologiczne jest skierowane do osób, które borykają się z problemami i sytuacjami odczytywanymi przez nie jako kryzysowe i psychologicznie trudne. Jest ono także adresowane do ludzi przezywających kryzys duchowy oraz poszukujących motywacji opartej na wierze w Boga.
Prawosławnym Poradnictwie Duszpastersko - Psychologicznym istotne znaczenie dla procesu pomagania posiada wiara w Boga. Celem prawosławnego poradnictwa duszpasterskiego jest pomóc poszukującemu wsparcia człowiekowi, aby mógł on rozpoznać, okryć i pielęgnować swój potencjał osobowy. W tym kontekście szczególnym zadaniem poradnictwa jest wskazanie na rozwój życia duchowego osoby ludzkiej i pogłębienie jej relacji z Bogiem i drugim człowiekiem zgodnie z nauką i Tradycją Kościoła prawosławnego.

 ks. prot. dr Artur Arkadiusz Aleksiejuk

Email: ks.artur.aleksiejuk@gmail.com

Dodaj komentarz