Katechizm prawosławny z 1938 roku

07.04.2020 | PDF
Katechizm prawosławny z 1938 roku

Katechizm, Drukarnia Synodalna, Warszawa 1938.