Krople Bożej miłości: Święci i środowisko naturalne

07.04.2020 | PDF
Krople Bożej miłości: Święci i środowisko naturalne

W Tradycji Cerkwi prawosławnej szacunek wobec środowiska naturalnego oraz ochrona życia przed wszelkim uszczerbkiem nierozerwalnie związane są z ascezą, duchową czujnością oraz świętością. Gerontikon (Księga Starców), żywoty świętych oraz pisma ascetyczne doskonale ukazują, jak głębokim szacunkiem święci darzyli dzieło Boże. W sposób prosty, naturalny, nieskażony miłość świętych do Boga ogarnia całe stworzenie.