Euchologion (w języku niemieckim)

06.10.2017
Euchologion (w języku niemieckim)

Euchologion (gr. euche - modlitwa; lego - zbieram) - księga liturgiczna w Kościele prawosławnym, przeznaczona dla kapłanów i diakonów, zawierająca porzadek sprawowania nabożeństw, sakramentów, poświęceń i innych obrzedów religijnych.

Prezentowany euchologion to tzw. euchologion wielki, przetłumaczony na język niemiecki przez protojereja Michaiła F. Rajewskiego (1811-1884) - kapłana ambasady Imperium Rosyjskiego w Wiedniu w latach 1842-1884.

Михаил Фёдорович Раевский

Euchologion został wydany w Wiedniu w latach 1861-1862.

Zob: https://books.google.pl/books?id=dSUBAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=euchologion+der&hl=pl&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false