Strona ks. Artura Aleksiejuka

Bracia! Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas
umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni.

List Św. Pawła do Efezjan (2,4-10)

Modlitewnik (w języku cerkiewnosłowiańskim)

06.10.2017 | PDF
Modlitewnik (w języku cerkiewnosłowiańskim)

Modlitewnik (cs. molitwosłow) w języku cerkiewnosłowiańskim.