Modlitewnik (w języku cerkiewnosłowiańskim)

06.10.2017 | PDF
Modlitewnik (w języku cerkiewnosłowiańskim)

Modlitewnik (cs. molitwosłow) w języku cerkiewnosłowiańskim.