Strona ks. Artura Aleksiejuka

Bracia! Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas
umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni.

List Św. Pawła do Efezjan (2,4-10)

Prawosławne Seminarium Duchowne - III rok

29.09.2017 | PDF
Prawosławne Seminarium Duchowne - III rok

Adresatami wykładu przedmiotu TEOLOGIA MORALNA są studenci III roku Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Celem wykładu jest przekazanie wiedzy oraz refleksja nad moralnością życia człowieka jako osoby w świetle nauki Kościoła prawosławnego, której podstawą jest Pismo Święte i Tradycja Święta. Bardzo ważnym elementem wykładu będzie korzystanie z dorobku takich nauk teologicznych jak: teologia dogmatyczna, teologia duchowości i ascetyka, teologia pasterska, teologia patrystyczna, apologetyka, teologia Starego i Nowego Testamentu, teologia porównawcza i prawo kanoniczne. Fundamentalne znaczenie dla przedmiotu ma prawosławna antropologia teologiczna. Podczas wykładu zostanie wykorzystany dorobek współczesnych prawosławnych teologów i filozofów religijnych. W związku z tym, że teologia moralna jest jedna z nauk o moralności istotne w ramach wykładu istotne jest uwzględnienie refleksji prowadzonej w ramach szeroko pojętej etyki filozoficznej (od Starożytności do czasów obecnych) i bioetyki, a także innych nauk takich jak: psychologia, medycyna i socjologia.