Strona ks. Artura Aleksiejuka

Bracia! Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas
umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni.

List Św. Pawła do Efezjan (2,4-10)

PSD - Teologia moralna dla zainteresowanych

29.09.2017 | PDF
PSD - Teologia moralna dla zainteresowanych

Sylabus dodatkowy jest przeznaczony dla studentów Prawosławnego Seminarium Duchownego wszystkich lat studiów, zainteresowanych przedmiotem TEOLOGIA MORALNA, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w tej dziedzinie. Obejmuje on zagadnienia z historii prawosławnej refleksji teologicznomoralnej od starożytności do współczesności, a także jej ujęcie eklezjalno-sakramentalne.